We wtorek, 6 września 2022 r., odbyło się po raz 71 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Młodzież przygotowała pieśni, modlitwy, i rozważania, w których polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu, przez wstawiennictwo Świętej Kingi dzieci, które mają przyjść na świat oraz ich rodziców. Prosiliśmy, aby Bóg otoczył te rodziny szczególnym błogosławieństwem.

Wiele osób podjęło Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Nie jest to adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Inną formą zaangażowania jest Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 18.00 zaśpiewaliśmy kilka pieśni dziękczynienia i uwielbienia Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, po których odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, prowadzona przez młodzież w intencji obrony życia dzieci poczętych.

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył ks. dr Ryszard Banach, kapłan – historyk z Tarnowa, który także skierował do nas Słowo Boże. W wygłoszonej homilii mogliśmy dostrzec postawę naszej Patronki, św. Kingi wobec kobiet spodziewających się dziecka i nowonarodzonych dzieci. Jeśli kobieta, która miała urodzić dziecko znajdowała się w trudnej sytuacji, św. Kinga natychmiast udzielała pomocy. Była bardzo wrażliwa na cierpienia i potrzeby każdego człowieka, a szczególnie kobiet, dzieci, osób w starszym wieku i chorych.

W koncelebrowanej Eucharystii uczestniczyli także: ks. kan. Stanisław Kondrak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, który zaprosił nas na czuwanie w dniu 14 września 2022 r. o godzinie 19.00, ks. dziekan Marek Małczęć oraz Kapłani z Diecezji Tarnowskiej, której Patronką jest św. Kinga, i którzy chętnie pielgrzymują do Jej Sanktuarium w Nowym Korczynie. Liturgię Słowa przygotowali członkowie „Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej”. Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowali Kapłani z Diecezji Tarnowskiej. Naszą modlitwę zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Sanktuarium Maryi Królowej Polski w Częstochowie. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 31 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w dniu 4 października 2022 r. o godzinie 17.00.

Święta Kingo, wspieraj nas swoją modlitwą i opiekuj się naszymi rodzinami.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.
zdjęcia Ligia Płonka