We wtorek, 4 października 2022 r., odbyło się po raz 72 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.
Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 18.00 kontynuowaliśmy wspólną modlitwę, śpiewając pieśń „Gaude Mater Polonia”. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, prowadzona przez dzieci i młodzież z Parafii Nowy Korczyn.

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył ks. Infułat Zdzisław Sadko kanonik kapituły Bocheńskiej, wieloletni Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Bochni i dziekan dekanatu Bochnia-Wschód. Ks. Infułat skierował do nas Słowo Boże. W wygłoszonej homilii mogliśmy usłyszeć o chrześcijańskiej postawie naszej Patronki, św. Kingi, która nie tylko przyczyniła się do rozwoju gospodarczego naszej Ojczyzny, ale także zabiegała o rozwój duchowy swoich poddanych. Znane jest zaangażowanie św. Kingi w powstanie kopalń soli, co znalazło swoje odbicie w relacjach historyków i pięknych legendach, które przetrwały do naszych czasów. Święta Kinga wykazywała wielką wrażliwość i troskę o chorych i potrzebujących wszelkiej pomocy.

W koncelebrowanej o godzinie 19.00 Eucharystii uczestniczyli także: ks. dziekan Marek Małczęć oraz ks. Marek Wesołowski – proboszcz Parafii Strożyska. Liturgię Słowa przygotowali członkowie „Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej”. Sakrament Pokuty i Pojednania sprawował ks. Marek Wesołowski. Naszą modlitwę zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Sanktuarium Maryi Królowej Polski w Częstochowie. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 32 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w dniu 1 listopada 2022 r. o godzinie 17.00.

Święta Kingo, mądra Matko naszej Ojczyzny, módl się za nami.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.
zdjęcia Ligia Płonka