We wtorek, 1 listopada 2022 r., w Uroczystość Wszystkich Świętych odbyło się po raz 73 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.

Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 18.00 modliliśmy się, śpiewając pieśń „Gaude Mater Polonia”. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, podczas której powierzaliśmy zmarłych z naszych rodzin Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Świętej Kingi, naszej Patronki i Wszystkich Świętych.

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy Eucharystii, słuchając Słowa Bożego i przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej. Słowo Boże Uroczystości Wszystkich Świętych ukazuje całe bogactwo możliwości, które spotykamy wśród osób, słuchających słów Jezusa wypowiadanych z Góry Błogosławieństw. Mówi o wielu wymiarach chrześcijańskiej świętości, prowadzącej do odziedziczenia królestwa Bożego. Przyjmujący Ewangelię słuchacze Jezusa są szczęśliwi nie tylko ze względu na posiadane przez nich przymioty moralne, ale i na przychylność, szczególną troskę i opiekę ze strony Boga Ojca. Każdemu z Ośmiu Błogosławieństw odpowiada przewidziana przez Boga nagroda. Od Świętej Kingi, naszej Patronki uczymy się ciągłego podążania do królestwa niebieskiego, uczestnicząc z bojaźnią i miłością w tajemnicy Ciała i Krwi Chrystusa.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Maryję na Jasnej Górze. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 33 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.

Godnym polecenia jest także film zamieszczony ostatnio na stronie Diecezji Tarnowskiej, który przybliża nam postać Świętej Kingi.

Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 17.00.

Święta Kingo, zjednoczona z Bogiem i służąca ludziom, módl się za nami.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.