We wtorek, 6 grudnia 2022 r., w odbyło się po raz 74 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.

Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 18.00 modliliśmy się, śpiewając pieśń „Gaude Mater Polonia”. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, podczas której powierzaliśmy intencje naszych serc Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Świętej Kingi, naszej Patronki i Świętego Mikołaja – Patrona dnia.

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy Eucharystii, słuchając Słowa Bożego i przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej. Słowo Boże wygłosił Ks. Tomasz Moskal z Parafii pw. Św. Mikołaja w Solcu Zdroju. Ks. Tomasz przybliżył nam postać Świętego Mikołaja, która jest wzorem do naśladowania dla wszystkich. Od najmłodszych lat jesteśmy zafascynowani dobrocią, wrażliwością na potrzeby bliźnich, umiejętnością dzielenia się z potrzebującymi, bezinteresownością i szlachetnością serca Św. Mikołaja. W Ewangelii dnia usłyszeliśmy przypowieść o zagubionej owcy (Mt 18, 12-14). Dla Pasterza, którym jest Chrystus najważniejsza jest owca zagubiona i dla niej pozostawia stado w górach. Grzesznicy są bardziej miłowani przez Boga, ponieważ potrzebują więcej miłości. Pan pozostawia wszystko, by szukać zagubionej owcy, tej, która dla nas się nie liczy. Święci, którym oddajemy cześć i których staramy się naśladować mieli tę wrażliwość serca, która pozwala odnaleźć chorych, starszych, osoby będące w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych by pospieszyć im z pomocą. Tego uczy nas także nasza Patronka Św. Kinga.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Maryję na Jasnej Górze. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 34 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w dniu 3 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00. Będziemy gościć w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wspólnie  będziemy się modlić w intencji dzieci nienarodzonych.

Święta Kingo, troskliwa Matko powierzonego Ci ludu, módl się za nami.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.