We wtorek, 7 lutego 2023 r., w odbyło się po raz 76 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Modliliśmy się w szczególny sposób za ofiary i poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii a także o zakończenie wojny i o pokój na Ukrainie.

O godzinie 18.00 po odśpiewaniu pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, podczas której powierzaliśmy Bożemu Miłosierdziu wspomniane intencje oraz modliliśmy się prosząc także św. Kingę o zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfitość Bożych łask dla ks. dra Ryszarda Banacha w dniu Jego imienin. W koncelebrowanej Eucharystii uczestniczył Ks. Stanisław Kondrak – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu i Ks. Marek Wesołowski – Proboszcz Parafii Strożyska.

Słowo Boże przypomina nam, że uczeń Chrystusa gotów jest zerwać z przeszłością, ponieważ odkrywa niezwykłą nowość: pamiątkę Ciała i Krwi swego Pana, który pod postacią chleba daje mu samego siebie. Ta wielka tajemnica wiary i miłości, jest „jego” tradycją, którą otrzymał i ze swej strony przekazuje ją dalej.

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie”. (1 Kor 11, 23-26).

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 36 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 7 marca 2023 r.

Święta Kingo, wiernie idąca śladami Bogarodzicy, módl się za nami.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.