We wtorek, 7 marca 2023 r., w odbyło się po raz 77 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Modliliśmy się o zakończenie wojny i o pokój na Ukrainie.

O godzinie 18.00 po odśpiewaniu pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, podczas której powierzaliśmy Bożemu Miłosierdziu nasze osobiste prośby. W koncelebrowanej Mszy Świętej uczestniczył Ks. Stanisław Kondrak – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu i Ks. Marek Wesołowski – Proboszcz Parafii Strożyska.

W Ewangelii Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów czyli także każdego nas przed postawą, którą tak często prezentują uczeni w Piśmie i faryzeusze. Chcieli oni przywłaszczyć sobie miejsce, które w historii narodu wybranego zajmował Mojżesz, który przyczynił się do uwolnienia Izraela z niewoli egipskiej i przekazał narodowi wybranemu Dekalog. Faryzeusze i uczeni w piśmie usiłują także zająć miejsce Jezusa Syna Bożego, łagodnego i pokornego, który mówi, że Jego jarzmo jest słodkie a brzemię lekkie, by narzucić wiernym ciężary niemożliwe do udźwignięcia. Jest to i pozostaje pierwszą pokusą Kościoła, jak o tym świadczy w szczególny sposób List do Galatów. Jest to powrót od dającego życie Ducha do litery, która zabija (2 Kor 3, 6), wypaczając Ewangelię (por. Ga 1, 7). Łatwo jest zamienić – lub przynajmniej przyciemnić – Ewangelię Prawem. Uczynił to nawet Piotr w Antiochii, jak wyrzucał mu to Paweł (por. Ga 2, 11nn), z pewnością nie w złych zamiarach czy z braku rozeznania, tylko – jak mówi Paweł – przez obłudne zachowanie, oczywiście przybrane w dobroć i troskę pasterską. W życiu każdej społeczności potrzebne są prawa. Porządkują one relacje między ludźmi. Są pozytywne, jeśli wywodzą się z Ducha wolności (Ga 5,1n), biorą początek z miłości i prowadzą do miłowania, do całkowitego wykonania Prawa (Rz 13, 10). W przeciwnym razie niszczą życie braterskie, tłumiąc różnorodność i inność. Kto chce zachować swoje życie, traci je. Tylko ten, kto traci swe życie z miłości do Pana, ocala je. Miłość jest sama z siebie prawem i spełnia całkowicie wolę Boga.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 37 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 4 kwietnia 2023 r. Przez wstawiennictwo Świętej Kingi będziemy się modlić w intencji Dzieci nienarodzonych, aby mogły się narodzić.

Święta Kingo uproś nam, abyśmy w każdej sytuacji codziennego życia potrafili odpowiedzieć miłością na Bożą miłość. Naucz nas pokory.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.