We wtorek, 4 kwietnia 2023 r., w odbyło się po raz 78 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. W tym czasie Oaza Rodzin z Buska Zdroju prowadziła rozważania, śpiew i modlitwę w intencji obrony życia dzieci poczętych. W tej intencji także odmówiliśmy modlitwę różańcową, którą przygotowała Pani Izabela Kowalczyk. Podczas różańca powierzaliśmy Bożemu Miłosierdziu również nasze osobiste prośby. Przed Eucharystią wysłuchaliśmy konferencji poświęconej tematowi aborcji i obrony życia, którą wygłosił Pan Marcin Nowak z Krakowa, podkreślając znaczenie systematycznej modlitwy w obronie życia dzieci nienarodzonych i zachęcając uczestników konferencji do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W odczytanej Ewangelii Wielkiego Wtorku (J 13,21-33.36-38) usłyszeliśmy o Judaszu, który opuścił Jezusa i apostołów, aby zdradzić Pana. Mimo takiej postawy Jezus odnosi się do Judasza życzliwie, podaje mu umoczony chleb, nie denuncjuje zdrajcy, lecz oferuje mu swoją przyjaźń. Także za niego Jezus odda życie na krzyżu, chociaż Judasz odrzuca daną mu szansę. Miłość Chrystusa jest bezwarunkowa, silniejsza niż słabość i grzech człowieka, zawsze gotowa, aby przebaczyć i przyjąć grzesznika który się nawraca.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 38 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 2 maja 2023 r.

Święta Kingo uproś nam, abyśmy zawsze byli otwarci na dar przyjaźni, do której zaprasza nas każdego dnia Chrystus.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.