We wtorek, 2 maja 2023 r., w odbyło się po raz 79 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. W Litanii Loretańskiej prosiliśmy Maryję o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Modliliśmy się także o błogosławieństwo dla maturzystów oraz dla dzieci, które po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej i Sakramentu Pokuty i Pojednania. Przez wstawiennictwo Świętej Kingi prosiliśmy Maryję za młodzież, która w tym roku przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania.
Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – Świętej Kingi. Podczas różańca powierzaliśmy Bożemu Miłosierdziu osoby doświadczające choroby, cierpienia a także nasze osobiste intencje. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Ks. Stanisław Kondrak – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu. Liturgię Słowa przygotowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej.
W odczytanej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa, które wypowiedział podczas swojej ostatniej rozmowy z „Żydami”: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne”. (J 10, 27-28). Proces Jezusa jest miejscem dawania świadectwa prawdzie, że jako sługa jest Panem, jako łagodny baranek jest pasterzem, a oddając swoje życie jest Zbawicielem. Jezus zbawia nas ukazując kim jest Bóg dla nas i kim my jesteśmy dla Boga. Bóg jest Ojcem, który miłuje, a my synami umiłowanymi w Synu, który staje się naszym bratem, mimo odrzucenia i wszelkich oporów z naszej strony. U podstaw mowy Jezusa stoi obraz znany w Palestynie. Szczególna relacja, jaka istnieje między trzodą i pasterzem, jest obrazem relacji między królem i narodem, podobnej do relacji między Bogiem i jego wiernymi. Bez pasterza owce wydane są na pastwę dzikich zwierząt i rozbójników i nie mają nikogo, kto poprowadziłby je na pastwiska i do źródeł. Jezus przedstawia siebie jako prawdziwego pasterza, który zna swoje owce i wykonuje pracę na ich korzyść. Inni zabijają owce, a On daje swoje życie, życie Syna za owce.
Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 39 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 6 czerwca 2023 r.

Święta Kingo, pomóż nam w ofiarowaniu codziennego życia Chrystusowi, który jest naszym Pasterzem.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.