Kolejny raz sanktuarium św. Kingi gościło pielgrzymów przybyłych na diecezjalną pielgrzymkę do Nowego Korczyna. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, tegoroczne spotkanie musiało odbyć się w innej formie niż tradycyjnie.
Uroczystość rozpoczęła się przy wyremontowanym budynku Centrum Spotkań i Dialogu im. Pary Książęcej św. Kingi i Bolesława. Gości powitał burmistrz Paweł Zagaja, który był inicjatorem wykonanych prac, oraz ks. kanonik Paweł Majewski. Ks. Biskup Jan Piotrowski poświęcił budynek i skierował słowo do wiernych zebranych podczas tej części uroczystości.
Po przejściu do świątyni rozpoczęła się uroczysta Eucharystia sprawowana przez Księdza Biskupa, przy asyście licznie przybyłych kapłanów z dekanatu nowokorczyńskiego oraz innych stron diecezji kieleckiej i tarnowskiej. Ks. Biskup przypomniał ewangeliczną drogę życia św. Kingi, zachęcił do naśladowania naszej Świętej Patronki. Liturgię Słowa podczas Mszy Świętej poprowadzili członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, którzy pod czujnym okiem p. Ligii Płonki angażują się we wszystkie wydarzenia mające na celu szerzenie kultu św. Kingi. W upiększenie liturgii włączyły się panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą oraz przedstawicielka kół różańcowych działających na terenie parafii.
Podczas uroczystości można było przystąpić do sakramentu pokuty. Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem relikwiami św. Kingi.
Bardzo dziękujemy osobom, które przyczyniły się do przygotowania tegorocznych obchodów ku czci Świętej Patronki: p. Ligii Płonce wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej, paniom Jolancie Motyl i Ewie Boduszek oraz całemu Stowarzyszeniu Korczynian nad Nidą, p. J. Łukasiewiczowi, p. kościelnemu, katechetom i wszystkim, którzy zaangażowali się w przebieg uroczystości.
Maria Błach
Zdjęcia Krzysztof Błach.

.