«Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości» – słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w homilii podczas Mszy św. kanonizacyjnej błogosławionej Kingi w Starym Sączu 16.06.1999, wprowadzają nas w atmosferę XXXVIII czuwania ku czci św. Kingi, które odbyło się 2 kwietnia 2019r. w Nowym Korczynie.
Każde spotkanie modlitewne w nowokorczyńskim sanktuarium jest wielkim wydarzeniem zarówno dla parafian jak i dla licznych pielgrzymów przybywających z różnych stron diecezji. Przybyli oddali cześć relikwiom św. Kingi. Czternasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II była okazją do przypomnienia wydarzeń i słów Ojca Świętego, które wypowiedziane zostały podczas kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu. Członkowie scholi parafialnej odczytali fragmenty homilii, przeplatając je pieśniami ku czci Świętej Patronki Nowego Korczyna i pieśniami wielkopostnymi. Po odczytaniu fragmentu życiorysu św. Kingi, ks. Kustosz poświęcił sól, którą wierni zabrali do domów.
Na kwietniowe czuwanie przybył wyjątkowy pielgrzym: Ks. Bp Jan Piotrowski, Ordynariusz Diecezji Kieleckiej, który włączył się w modlitwę różańcową, prowadzoną przez członków Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą. Czciciele św. Kingi przybyli ze słowami dziękczynienia oraz licznymi prośbami zanoszonymi przez wstawiennictwo Wielkiej Księżnej.
Najważniejszym momentem spotkania modlitewnego była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ks. Bp Jan Piotrowski. Skierował również swoje słowo do wiernych w homilii. Eucharystię koncelebrowali licznie przybyli kapłani zarówno z Diecezji Kieleckiej jak i Diecezji Tarnowskiej: Ks. Witold Świąder z ośrodka rekolekcyjnego „Wyspa”, Ks. Proboszcz Marian Kujda – proboszcz parafii Borusowa, który przybył z grupą parafian, Ks. dr Andrzej Kwaśniewski z Kielc, Ks. Dariusz Matysiak – proboszcz parafii Brzostków, Ks. Marek Małczęć – proboszcz ze Starego Korczyna – Dziekan dekanatu Nowokorczyńskiego przybyły tego dnia z grupą parafian, który zgodnie z tradycją skierował do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim, Ks. Marek Wesołowski proboszcz parafii Strożyska, Ks. Ireneusz Zych proboszcz z parafii Opatowiec, Ks. Sławomir Grabiec – proboszcz parafii w Świniarach, Ks. Dariusz Matuszewski – proboszcz parafii Ostrowce, Ks. Adam Dziadek – proboszcz parafii Rogów oraz Ks. Paweł Majewski – proboszcz parafii w Nowym Korczynie i kustosz nowokorczyńskiego sanktuarium.
Liturgię Mszy św. przygotowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, którzy skierowali również do Ks. Biskupa słowa podziękowania. O oprawę muzyczną Eucharystii zadbał p. Radosław Kornaś wspólnie ze scholą parafialną. Ksiądz Kustosz podziękował licznym pielgrzymom m.in. z Miechowa, Kielc i wielu innych miejsc Diecezji Kieleckiej i z innych Diecezji oraz zaprosił wszystkich na czuwanie majowe, które przypadnie w wigilię uroczystości św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 7 maja 2019 r, na czuwanie czerwcowe – we wtorek 4 czerwca i na Odpust Świętej Kingi, który odbędzie się 20 lipca 2019 r.
Maria Błach
Fot. Ligia Płonka