W dniu 24 lipca 2021 r. odbyła się VII Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie przeżywana pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Dzień 24 lipca jest przeżywany w parafii Świętej Trójcy w Nowym Korczynie jako uroczystość odpustowa ku czci Świętej Kingi. Modlitwa przy źródełku Świętej Kingi rozpoczęła się o godzinie 11.00. Następnie uczestnicy przeszli w procesji do kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, w którym znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi. W kościele była możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie, uczestnicząca w procesji w strojach nawiązujących do czasów Świętej Kingi odczytała historyczny dokument: „Akt Lokacyjny Nowego Miasta Korczyn”.
O godzinie 12.00 Ks. Biskup Jan Piotrowski – Pasterz Diecezji Kieleckiej przewodniczył Eucharystii. Ks. Kanclerz Kurii Kieleckiej Adam Perz odczytał dokument Stolicy Apostolskiej ustanawiający Świętą Kingę Patronką Miasta Nowy Korczyn. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę Świętą sprawowali kapłani z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej. Przybyły do Sanktuarium grupy pielgrzymów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którym patronuje Święta Kinga oraz „Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej” i Stowarzyszenie KGW „Korczynianie nad Nidą”. Oprawę muzyczną Eucharystii wykonała Grupa Artystyczna „Golica” z Masłowa pod dyrekcją Pani Magdaleny Wilczyńskiej. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Straży Pożarnej, mieszkańcy Nowego Korczyna, okolicznych parafii oraz pielgrzymi z różnych zakątków Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej i z różnych stron Polski. W dniu 24 lipca 2021 r. była również możliwość zwiedzania Sanktuarium i Nowego Korczyna. Serdecznie dziękujemy Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, Kapłanom, uczestnikom uroczystości i wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia Pielgrzymki do Sanktuarium Świętej Kingi i uroczystości odpustu na Jej cześć. Niech nasza Patronka otoczy nas swoją miłością, opieką, wyprasza dobre i liczne powołania do służby Bożej w Kościele, w kapłaństwie, życiu zakonnym, szczególnie do Sióstr Klarysek w Starym Sączu i wspiera w codziennym życiu nasze małżeństwa i rodziny.

Z wyrazami szacunku i modlitwą
ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi
w Nowym Korczynie

Zdjęcia Jerzy Wilk