Włączając się w akcję organizowaną przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu, członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Caritas, które aktywnie działa w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie od 2016 r. zachęca parafian do czynnego udziału w akcji. Uruchamiamy wyobraźnię miłosierdzia. Prosimy o przygotowanie szalików, które nie mogą być kupione, muszą być przygotowane własnoręcznie. Jest to okazja do zrobienia czegoś dobrego, podzielenia się dobrocią, ale także może być cennym czasem spędzonym ze swoimi dziećmi, wnukami.
Szaliki zostaną przekazane do DCW w Kielcach, do 14 grudnia 2018r. Wszystkich, którzy są chętni do włączenia się w akcję obdarowania osób bezdomnych i samotnych podczas Wigilii organizowanej przez Caritas diecezji kieleckiej prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem lub katechetami. Serdecznie zapraszamy i pamiętamy o słowach Papieża Franciszka:

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).

MB