Upłynęło dokładnie 785 lat od dnia narodzin św. Kingi. Wydarzenie to wspominamy 5 marca. Tego dnia czciciele Wielkiej Księżnej spotkali się, jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w nowokorczyńskim sanktuarium, by wspólnie oddać cześć Patronce Nowego Korczyna.
Trzydzieste siódme czuwanie ku czci św. Kingi, które odbyło się 5 marca 2019 r. rozpoczęło się ucałowaniem relikwii Świętej. W tym wyjątkowym dniu przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, którzy wkładają wiele starań w rozwój kultu św. Kingi, przybliżyli wiernym życiorys Świętej, szczególnie koncentrując się na wydarzeniach związanych z Jej dzieciństwem. Teksty przygotowała p. Ligia Płonka. Rozważania przeplatane były śpiewem pieśni skomponowanych przez kustosza sanktuarium, ks. Pawła Majewskiego.
Adorację Najświętszego Sakramentu poprzedziło poświęcenie soli, którą zgodnie z tradycją zebrani zabierają dla siebie i dla osób, które w czuwaniu nie mogły uczestniczyć. Następnie pielgrzymi i parafianie włączyli się do wspólnego odmówienia litanii do św. Kingi, modlitw w różnych intencjach oraz modlitwy różańcowej, przeplatanej licznymi podziękowaniami i prośbami, z którymi przybyli czciciele św. Kingi. Modlitwy przygotowały panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.
Najważniejszym wydarzeniem każdego czuwania jest uroczysta Eucharystia, na którą przybywa wielu kapłanów oraz pielgrzymów zarówno z diecezji kieleckiej jak i tarnowskiej. Podczas marcowego spotkania Mszy świętej przewodniczył proboszcz w Borusowej Ks. Marian Kujda, który przybył z grupą parafian. Koncelebrowali: Ks. Profesor Ryszard Banach z Tarnowa, który wygłosił homilię w dniu urodzin św. Kingi, ks. dr Edward Kabat, ks. Stanisław Krawczyk, ks. Witold Świąder, Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który skierował do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim, Ks. Kan. Marek Małczęć ze Starego Korczyna – dziekan dekanatu nowokorczyńskiego, Ks. Kan. Stanisław Kondrak – kustosz sanktuarium w Szczaworyżu, Ks. Kan. Marek Wesołowski ze Strożysk, Ks. Adam Dziadek z Rogowa, oraz Kustosz Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie. Liturgię słowa przygotowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Ks. Paweł Majewski podziękował wszystkim, którzy tak licznie przybywają do nowokorczyńskiego sanktuarium oraz zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. przy udziale Ks. Bpa Jana Piotrowskiego Pasterza Diecezji Kieleckiej. Następne czuwania odbędą się 7 maja i 4 czerwca. Pielgrzymka z racji Odpustu Świętej Kingi odbędzie się w dniu 20 lipca 2019 r.

Maria Błach, fot. Ligia Płonka