W niedzielę 12 czerwca 2022 r. przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszej Trójcy – Odpust Parafialny i Wizytację Kanoniczną naszej Parafii z udziałem Ks. Biskupa Mariana Florczyka. Ks. Biskup modlił się wraz z nami w intencji mieszkańców naszej Parafii. Wszystkie Msze Święte były w tym dniu sprawowane w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy. O godzinie 10.00 odbyła się Uroczysta Msza Święta, podczas, której Ksiądz Biskup pobłogosławił Dzieci. O godzinie 11.20 Ksiądz Biskup modlił się z nami na cmentarzu parafialnym, w intencji naszych bliskich zmarłych. O godzinie 12.00 Ks. Biskup sprawował Uroczystą Sumę Odpustową z Procesją wokół Kościoła w intencji wszystkich mieszkańców naszej Parafii i skierował do nas Słowo Boże, w którym przybliżył nam tajemnicę Trójcy Świętej i Jej wpływ na nasze codzienne życie. Pod koniec Eucharystii Ks. Biskup podsumował trwającą od listopada 2021 r. w naszej Parafii Wizytację Kanoniczną, przekazując nam refleksje i wskazania dotyczące naszego chrześcijańskiego życia we współczesnym świecie.  W naszej modlitwie pragniemy wyrazić wdzięczność Ks. Biskupowi Marianowi Florczykowi za obecność wśród nas, słowo Boże, modlitwę i pasterskie błogosławieństwo. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i owocnego przeżycia tej Uroczystości. Niechaj Święta Trójca nadal nas prowadzi przez życie i otacza swoją opieką w naszej codzienności.

Modlitwa III Kongresu Eucharystycznego
Diecezji Kieleckiej

Boże, nasz Ojcze, Ty tak umiłowałeś świat,
że posłałeś swojego Syna,
aby wyzwolił nas z więzów grzechu i śmierci,
stając się przebłagalną ofiarą Odkupienia.
W Wieczerniku zostawił nam Eucharystię,
Pamiątkę swej męki, śmierci i zmartwychwstania,
jako źródło i pokarm na życie wieczne.

Udziel nam swojego Ducha,
abyśmy zgłębiając wiarę w tajemnicę Eucharystii,
jako Ofiary i Uczty Chrystusa, odczuwali jej głód,
a przyjmując ją, doświadczali jej uświęcającej mocy.

Niech Duch Święty ożywia, pogłębia i utrwala w nas
zdumienie nad tajemnicą eucharystycznej obecności Chrystusa
pod postaciami chleba i wina,
i inspiruje do jej adoracji.

Spraw, abyśmy umacniając się Najświętszą Eucharystią,
byli odważnymi świadkami wiary,
a eucharystycznym stylem życia
przyczyniali się do odnowy oblicza niespokojnej ziemi.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii,
bądź z nami, ażeby całe nasze życie,
podobnie jak życie Twoje,
było nieustannym Magnificat
za eucharystyczną obecność Twojego Syna
umacniającą nas i towarzyszącą nam na drogach życia.
Amen.

III DIECEZJANY KONGRES EUCHARYSTYCZNY (więcej)