W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny tradycyjnie o godzinie 12.00 odbyła się Eucharystia w Kościele Świętej Trójcy z błogosławieństwem ziół, kwiatów oraz wieńców dożynkowych wykonanych w naszej parafii, pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny i obfite plony dla wszystkich rolników z naszej parafii i ich rodzin. W tym roku Stolica Apostolska nadała naszemu Miastu Patronkę – Świętą Kingę. To wydarzenie znalazło swój wyraz także w tegorocznych wieńcach dożynkowych z wizerunkiem Patronki Miasta – Nowego Korczyna. Serdecznie dziękujemy Paniom ze Stowarzyszenia KGW – „Korczynianie nad Nidą”, które przygotowały Liturgię Słowa, zatroszczyły się o piękną dekorację Kościoła Parafialnego na tę Uroczystość i wykonały wieniec dożynkowy. Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom naszej Parafii, którzy przygotowali wieńce dożynkowe i stworzyli miłą atmosferę, w której mogliśmy dziękować Maryi za otrzymane łaski, prosząc także o wstawiennictwo Świętą Kingę słowami pieśni pt. „Patronka Miasta”, skomponowanej na Jej cześć.  W przyszłym tygodniu w niedzielę – 22 sierpnia o godzinie 16.00 odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie uroczysta Eucharystia w intencji wszystkich rolników naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Korczyn na dożynkową Mszę Świętą i wspólną modlitwę.