Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Czystych Serc zaprosili młodzież na VI Pielgrzymkę Młodych Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny pod hasłem: „Karolina – mocna w Duchu”. Pielgrzymka odbyła się w sobotę, 31 sierpnia 2019 r. Ks. Władysław Mendrala proboszcz i świadek życia błogosławionej Karoliny do Kurii Biskupiej w Tarnowie napisał w liście: „Pod mieczem padła, ale zwyciężyła, bo wolała wybrać śmierć męczeńską aniżeli zgrzeszyć”. Wybór, jakiego dokonała Karolina na granicy – życia i śmierci – był wyborem potwierdzającym jej zjednoczenie z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Była tak mocna Duchem Bożym, że dla ducha tego świata była nie do zdobycia, a u kresu jej 16 letniego życia nawet jej ciało, choć poranione i uśmiercone, pozostało niezdobyte. Boży Duch zachował ją nieskalaną aż po życie wieczne.
Błogosławiona Karolina – patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc jest dla młodych ludzi potężną orędowniczką w walce przede wszystkim duchowej, jaką młodzi ludzie powinni podjąć w trosce o swoje zbawienie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy duch tego świata tak wiele młodych serc zniewala trzeba, by młodzi wzrastali w mocy Bożego Ducha walcząc o życie sakramentalne – źródło tej mocy. Niech świadectwo życia i umierania błogosławionej Karoliny wzbudza w młodych pragnienie życia w świetle i Mocy Bożego Ducha – Ducha Czystej Miłości.
Około 280 osób z naszej Diecezji Kieleckiej uczestniczyło w sobotę, 31 października 2019 r. w Pielgrzymce. Eucharystii przewodniczył Ks. Bp Marian Florczyk. Pielgrzymka otrzymała także słowa pozdrowienia i błogosławieństwo  Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego – Pasterza naszej Diecezji. Z dekanatu nowokorczyńskiego pojechało wraz z Kapłanami i Katechetami około 90 osób. W większości byli to kandydaci do sakramentu bierzmowania.

PROGRAM
Wał-Ruda
10.00 – Przywitanie z bł. Karoliną
10.15 – Katecheza: „Karolina – mocna w Duchu”
– Droga krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny

Zabawa
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mariana Florczyka
13.30 – Posiłek.