W dniu 24 lipca 2021 r. odbędzie się VII Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie przeżywana pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Dzień 24 lipca jest przeżywany w parafii Świętej Trójcy w Nowym Korczynie jako uroczystość odpustowa ku czci Świętej Kingi. Modlitwa przy źródełku Świętej Kingi rozpocznie się o godzinie 11.00. Następnie uczestnicy przejdą w procesji do kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, w którym znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi”. Około godziny 11.30 będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie w strojach nawiązujących do średniowiecza odczyta historyczny dokument: „Akt Lokacyjny Nowego Miasta Korczyn”.
O godzinie 12.00 Ks. Biskup Jan Piotrowski – Pasterz Diecezji Kieleckiej będzie przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez Ks. Kanclerza Kurii Kieleckiej Adama Perza, Ks. dra Ryszarda Banacha i wielu kapłanów z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej, którzy przybędą do Sanktuarium z grupami pielgrzymów. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którym patronuje Święta Kinga z Panem Burmistrzem Nowego Korczyna Pawłem Zagają, Zastępcą Pana Burmistrza Piotrem Strachem, z Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn Kazimierą Gołdyn z Radą Gminy Nowy Korczyn, z Panią Ligią Płonką, z „Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej” i Stowarzyszeniem KGW „Korczynianie nad Nidą”. Podczas procesji usłyszymy Orkiestrę im. Jana III Sobieskiego. Za oprawę muzyczną Eucharystii odpowiada Grupa Artystyczna „Golica” z Masłowa pod dyrekcją Pani Magdaleny Wilczyńskiej. W uroczystości wezmą udział także przedstawiciele Straży Pożarnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej szczególnej Pielgrzymce i Uroczystości Odpustowej na cześć Świętej Kingi wszystkich kapłanów, mieszkańców Nowego Korczyna, okolicznych parafii oraz pielgrzymów z różnych zakątków Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Krakowskiej i z różnych stron Polski. Niech Święta Kinga, którą czcimy otoczy nas swoją miłością, opieką, wyprasza dobre i liczne powołania do służby Bożej w Kościele, w kapłaństwie, życiu zakonnym, szczególnie do Sióstr Klarysek w Starym Sączu i wspiera w codziennym życiu nasze małżeństwa i rodziny.
W dniu 24 lipca 2021 r. od godziny 9.00 do 10.30 będzie możliwość zwiedzania Sanktuarium i Nowego Korczyna. Zgłaszanie grup pielgrzymkowych telefonicznie pod nr. 413771030 lub 505098593 oraz przy pomocy poczty elektronicznej pielgrzymka@sanktuariumkingi.pl. do 22 lipca 2021 r. Plakat uroczystości na cześć Świętej Kingi (tutaj).

Z wyrazami szacunku i modlitwą
ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi
w Nowym Korczynie