W dniu 23 lipca 2022 r. odbyła się VIII Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie przeżywana pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy o godzinie 11.00 przy Źródełku Świętej Kingi z udziałem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, kapłanów, zaproszonych gości, pielgrzymów i mieszkańców Parafii. Następnie przeszliśmy w Procesji do Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, w którym znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi. Około godziny 11.30 uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie w strojach nawiązujących do czasów Św. Kingi odczytała historyczny dokument: „Akt Lokacyjny Nowego Miasta Korczyn” i treść dokumentu, w którym Stolica Apostolska ogłosiła Świętą Kingę Patronką Miasta Nowy Korczyn.

O godzinie 12.00 Ks. Biskup Jan Piotrowski – Pasterz Diecezji Kieleckiej przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez wielu kapłanów z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej i Archidiecezji Krakowskiej, którzy przybyli do Sanktuarium z grupami pielgrzymów. W homilii Ks. Biskup przypomniał, że Sanktuarium Św. Kingi znajduje się w Kościele pw. Św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika. Pierwszy w Polsce Kościół Św. Stanisława został zbudowany w XIII wieku przez księżną Św. Kingę i Jej małżonka księcia Bolesława Wstydliwego. Ks. Biskup zachęcił słuchaczy do modlitwy o pokój, który jest tak bardzo potrzebny światu znękanemu nienawiścią, niezgodą, a także jawnym brakiem szacunku do Boga i do ludzi. Modlitwa o pokój jest teraz niezbędna szczególnie dla Ukrainy, z racji trwającej tam od 24 lutego wojny barbarzyńskiej, której nie wywołały samo odpalające się czołgi, rakiety, ale zły człowiek, który za tym się kryje i cały zespół ludzi, którzy służą tej wojennej machinie – mówił Ks. Biskup. Św. Kinga żyła w równie dramatycznych czasach XIII wieku. Przeżywała najazdy tatarów, widziała zgliszcza, które pozostawili. Bo wojna zawsze jest wojną i nigdy nie znajduje najmniejszego usprawiedliwienia, a jej skutki są opłakane na dziesięciolecia – mówił ks. Biskup. Nasza Patronka jest dla nas wzorem wrażliwości na cierpienia i potrzeby drugiego człowieka. Św. Kinga założyła w Nowym Korczynie pierwszy szpital dla trędowatych. Opiekowała się ofiarami najazdów tatarskich i sierotami.

W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którym patronuje Święta Kinga – Patronka Samorządowców, Pan Poseł Krzysztof Lipiec, Pan Burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja, Przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn, „Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej”, Stowarzyszenie KGW „Korczynianie nad Nidą”, Straż Pożarna. Podczas procesji usłyszeliśmy Orkiestrę im. Jana III Sobieskiego. Za oprawę muzyczną Eucharystii odpowiadała Pani Angelika Wojcieszak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tej VIII już Diecezjalnej Pielgrzymki do Sanktuarium Św. Kingi i Uroczystości Odpustu Patronki Miasta Nowy Korczyn. Niech modlitwa przez wstawiennictwo Świętej Kingi wyjedna pokój dla Ukrainy, Polski, Europy i świata. Niech będzie źródłem pokoju i radości dla każdego z nas i dla naszych rodzin.

ks. Paweł Majewski
Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie.

Zdjęcia Jerzy Wilk.