Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie dn. 2 marca 2021 r. po raz 57 przyjęło czcicieli swej Świętej Patronki na comiesięcznym, pierwszowtorkowym czuwaniu. Każdy, kto w ciszy i zamyśleniu chciał trwać na modlitwie, mógł indywidualnie adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie podczas wystawienia już od godziny 17.
Kolejną część spotkania modlitewnego rozpoczął Kustosz Sanktuarium Ks. Paweł Majewski śpiewem hymnu ,,Gaude Mater Polonia”. Po poświęceniu wody i soli, wierni zgodnie z tradycją zabrali sól do domów, również dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły przybyć na czuwanie. We wspólnej modlitwie różańcowej każdy zaniósł przez wstawiennictwo św. Kingi, to wszystko z czym przybył, swoje uwielbienie Pana Boga, przebłaganie, gorące podziękowania za wszelkie łaski oraz liczne prośby.
Tego wieczoru do Nowego Korczyna przybyli kapłani posługujący w diecezji tarnowskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Prałat Władysław Szyrszeń z Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. Kolejny raz sanktuarium Św. Kingi odwiedził Ks. Mateusz Florek, autor dzieła pt. ,,Sól, co nigdy nie wietrzeje” Cnoty św. Kingi. Ks. Mateusz ukazał postać św. Kingi jako wzór do naśladowania dla każdego człowieka. Publikacja, którą autor zaprezentował podczas 43 czuwania (5.11.2019 r.) cieszyła się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród nowokorczyńskich parafian jak i przybyłych gości. Podczas Mszy św. Ks. M. Florek wygłosił homilię. Czas Wielkiego Postu jest dobrym momentem do ponownego przyjrzenia się cnotom i postawom św. Kingi. Eucharystię koncelebrował również wikariusz z parafii w Otfinowie – Ks. Mateusz Migacz, który skierował do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim, zwracając uwagę zebranych na Jasną Górę i zachęcając do modlitewnej łączności z tamtejszym sanktuarium.
Dzięki posłudze kapłanów w konfesjonałach, wiele osób mogło przystąpić do sakramentu pokuty. Ks. Kan. Paweł Majewski podziękował przybyłym gościom i wszystkim uczestnikom modlitewnego spotkania oraz zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 6 kwietnia 2021 r. Zebrani mogli zabrać ze sobą kolejny numer pisma ,,Szczypta Soli” oraz teksty pieśni poświęconych św. Kindze.

Maria Błach