1. W dniu 22 lipca, w sobotę przypada IX Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie i Uroczystość Odpustowa na cześć Świętej Kingi przy udziale Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, przedstawicieli władz Państwowych i Samorządowych, kapłanów i pielgrzymów z Diecezji Kieleckiej oraz z Diecezji Tarnowskiej, Krakowskiej i innych zakątków Polski.
W środę po Mszy świętej o godzinie 18.00 odbędzie się w Kościele św. Stanisława spotkanie w ramach przygotowania liturgii na Uroczystość Świętej Kingi.
W czwartek, 13 lipca na godzinę 10.00 zapraszam mieszkańców Przedmieścia i wszystkich mieszkańców parafii, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie świątyni do uroczystości na cześć naszej Patronki naszego Miasta – Świętej Kingi.
Dziękuję za wszelkie działania będące wyrazem miłości i czci, jaką Parafianie Nowego Korczyna darzą swoją Patronkę – Świętą Kingę.
2. Zwracam się z prośbą o przystrojenie kwiatami trasy procesji według tych odcinków, które były przydzielone poszczególnym miejscowościom i ulicom – proszę o pomoc sołtysów w przypomnieniu mieszkańcom o wykoszeniu trawy i położeniu bukietów polnych kwiatów bezpośrednio przed procesją na poboczach. Flagi będą rozstawiane w piątek – 21.07 o godzinie 15.00. Proszę również o usunięcie dekoracji w sobotę wieczorem, żeby dekoracje nie uległy zniszczeniu.
3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
4. W tym tygodniu czcimy:
 we wtorek – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
 w środę – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
 w czwartek – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
 w sobotę – św. Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła.