Już po raz czterdziesty czciciele św. Kingi przybyli do Nowego Korczyna. Zebranych przywitał kustosz sanktuarium Ks. Paweł Majewski. Po oddaniu czci relikwiom Świętej Księżnej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie zaprezentowali rozważania i wiersze ukazujące piękno kapłańskiego powołania. Teksty przeplatane były pieśniami ku czci św. Kingi.
Ks. Proboszcz poświęcił sól i wodę. Następnie pielgrzymi i parafianie włączyli się w modlitwy odczytane przez panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą oraz odmówili różaniec przeplatany licznymi podziękowaniami i prośbami, z którymi tak jak co miesiąc przybyli do sanktuarium.
Na uroczystą Eucharystię do Sanktuarium Św. Kingi przybyli kapłani z Diecezji Tarnowskiej i Kieleckiej, którzy tego dnia obchodzili jubileusz święceń kapłańskich. Mszy św. przewodniczył Ks. profesor Ryszard Banach, który w tym dniu obchodził 52 rocznicę święceń kapłańskich. Słowo Boże wygłosił ks. dr Jacek Soprych z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W koncelebrowanej Mszy św. wzięli udział: Ks. prałat Stanisław Czachura, który świętował 64 rocznicę święceń kapłańskich, ks. Kazimierz Starzec, który w tym dniu obchodził 52 rocznicę święceń kapłańskich, Ks. proboszcz Marian Kujda z Parafii Borusowa, który przybył z Parafianami, Ks. Marek Małczęć – dziekan naszego dekanatu i proboszcz parafii Stary Korczyn, ks. Marek Wesołowski – proboszcz parafii Strożyska. W tym dniu sanktuarium odwiedził także ks. dr Andrzej Kwaśniewski z Kielc. Ks. kan. Stanisław Kondrak – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej zaprosił pielgrzymów na czuwanie  w Szczaworyżu, które odbędzie się w środę 12 czerwca o godzinie 19.00. Ks. dr Jacek Soprych wprowadził uczestników czuwania w modlitwę Apelu Jasnogórskiego. Liturgię Słowa przygotowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

Ks. kustosz Paweł Majewski podziękował przybyłym pielgrzymom i parafianom oraz zaprosił na pielgrzymkę diecezjalną, która odbędzie się w sobotę 20 lipca 2019 r. – w dniu odpustu św. Kingi pod patronatem Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego – Pasterza Diecezji Kieleckiej. Uroczystości będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta. Początek uroczystości o godzinie 11.00 przy źródełku św. Kingi. Następnie odbędzie się procesja do kościoła pw. św. Stanisława biskupa męczennika czyli do Diecezjalnego Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie. W sanktuarium będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania – do „spowiedzi”. O godzinie 12.00 odbędzie się uroczysta Eucharystia, którą wraz z kapłanami będzie sprawował Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta. Następnie pielgrzymi przejdą na rynek w Nowym Korczynie, gdzie obędą się przemówienia władz samorządowych i młodzież ze szkoły w Nowym Korczynie przedstawi inscenizację ukazującą sceny z życia św. Kingi. Następnie będziemy uczestniczyć w koncercie zespołu „Kerygmat” z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach i w spotkaniu z przedstawicielami Kieleckiego Seminarium. Więcej szczegółowych informacji znajdziemy na stronie sanktuariumkingi.pl, na plakatach i banerach. Zgłoszenia grup pielgrzymkowych można wysyłać na adres pielgrzymka@sanktuariumkingi.pl.

Św. Kinga jako księżna sprawująca władzę okazała się prawdziwą matką szczególnie ubogich i uciśnionych, dlatego też Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy dekretu z 27 października 2006 r. zatwierdziła św. Kingę jako patronkę samorządowców w Polsce.

Wszystkim kapłanom obchodzącym w tych dniach jubileusze i rocznice przyjęcia święceń kapłańskich składamy najlepsze życzenia. Przeżywając rok pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” życzymy wielu łask Bożych w dziele ewangelizacji.

Maria Błach, ks. Paweł Majewski, fot. Ligia Płonka