W świątecznym nastroju czciciele św. Kingi 7 stycznia 2020 r. przybyli po raz czterdziesty piąty do nowokorczyńskiego sanktuarium, by wspólnie trwać na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i kolędowaniu.
Po powitaniu przez Kustosza Sanktuarium ks. Pawła Majewskiego i wspólnym śpiewie hymnu „Gaude Mater Polonia” zebrani oddali cześć relikwiom św. Kingi. Nawiązując do refleksji związanej z tajemnicą Bożego Narodzenia, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odczytali List Apostolski Ojca Świętego Franciszka „Admirabile Signum” o znaczeniu i wartości żłóbka z dnia 1 grudnia 2019 r. Świąteczny nastrój podkreśliły kolędy wykonane przez p. Halinę Wilk i p. Lucjana Lirę.
Poświęcenie wody i soli, którą zgodnie z tradycją można zabrać do domów oraz odczytanie fragmentu życiorysu św. Kingi wprowadziło pielgrzymów w kolejną część modlitewnego czuwania. Przyszła pora, aby wyrazić słowa podziękowania Świętej Patronce oraz zanosić pokorne prośby za Jej wstawiennictwem. Były one włączone do modlitwy różańcowej, którą podczas adoracji Najświętszego Sakramentu poprowadziły panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.
Sercem każdego spotkania jest uroczysta Msza święta sprawowana przez licznie przybywających kapłanów zarówno z diecezji kieleckiej jak i sąsiadujących. Podczas styczniowego czuwania Eucharystii przewodniczył ks. prałat Władysław Szyrszeń z Borusowej. On również wygłosił homilię nawiązując do przeżywanego dzień wcześniej Święta Objawienia Pańskiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. dziekan Marek Małczęć ze Starego Korczyna, który skierował do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim oraz ks. Paweł Majewski. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, którzy tego wieczoru przybyli do Nowego Korczyna, zarówno parafianom jak i gościom z różnych miejsc diecezji, przekazał świąteczne życzenia od pielgrzymów oraz Sióstr Klarysek ze Starego Sącza. Zaprosił również na kolejne czuwanie, które odbędzie się 4 lutego 2020 r.
O oprawę liturgiczną Mszy św. jak w każdym miesiącu zadbali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Uczestnicy modlitewnego spotkania zabrali ze sobą trzecie wydanie biuletynu ,,Szczypta soli”.
Maria Błach
Fot. Ligia Płonka