Każde sanktuarium jest szczególnym miejscem celebrowania i wsłuchania się w Słowo Boże. Również czciciele św. Kingi, którzy przybyli po raz czterdziesty szósty do Diecezjalnego Sanktuarium w Nowym Korczynie zatrzymali się nad tą prawdą. Mając na uwadze słowa św. Hieronima, który zaznaczył, iż ,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, wszyscy uważnie pochylają się nad Słowem Bożym.
Po powitaniu wiernych przez Kustosza sanktuarium Ks. Pawła Majewskiego i uroczystym odśpiewaniu hymnu ,,Gaude Mater Polonia” oraz ucałowaniu relikwii św. Kingi, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odczytali List Apostolski „Aperuit Illis”, w którym papież Franciszek ustanawia Niedzielę Słowa Bożego: ,,Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.” Pielgrzymi w wielkim skupieniu wysłuchali słów Ojca Świętego i uczcili Świętą Patronkę śpiewem pieśni skomponowanej przez Księdza Proboszcza.
W dalszej części spotkania, zgodnie z tradycją, po poświęceniu soli i wody oraz wysłuchaniu fragmentu życiorysu św. Kingi, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu wierni odmówili litanię do św. Kingi, włączyli się w modlitwy do świętej Patronki odczytane przez panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą. Podczas modlitwy różańcowej w poszczególne tajemnice włączone zostały podziękowania i prośby, z którymi tego wieczoru przybyli parafianie i goście z bliskich i odległych miejsc Diecezji Kieleckiej i Tarnowskiej.
Sercem każdego spotkania jest Msza św. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Władysław Szyrszeń z Borusowej. Koncelebrowali: ks. Marek Wesołowski ze Strożysk, ks. Stanisław Kondrak ze Szczaworyża, ks. Marian Kujda, proboszcz parafii w Borusowej oraz ks. Paweł Majewski z Nowego Korczyna. Ks. Marek Wesołowski wygłosił homilię, w której nawiązał do słów Ewangelii oraz przybliżył patronkę dnia świętą Joannę de Valois. Słowo przed Apelem Jasnogórskim skierował do wiernych ks. Marian Kujda. Ks. proboszcz podziękował za udział w nabożeństwie i zaprosił na kolejne spotkania modlitewne. Zachęcił także do czytania pisma diecezjalnego sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie ,,Szczypta soli”. Liturgię słowa przygotowali członkowie TMZK. Kolejne czuwanie modlitewne odbędzie się 3 marca 2020 r.
Maria Błach
Fot. Ligia Płonka