1. Ojciec Święty Franciszek i Stolica Apostolska odpowiedzieli na prośbę Pana Burmistrza Pawła Zagai i Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn o ustanowienie Świętej Kingi Patronką Miasta Nowy Korczyn. Dlatego VIII Diecezjalna Pielgrzymka do naszego Sanktuarium i Uroczystość na cześć Świętej Kingi, w dniu 23.07, w sobotę przy udziale Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, przedstawicieli władz Państwowych i Samorządowych, kapłanów i pielgrzymów z Diecezji Kieleckiej oraz z Diecezji Tarnowskiej, Krakowskiej i innych zakątków Polski będzie miała wyjątkowy charakter. Początek przy Źródełku Św. Kingi, modlitwa z Księdzem Biskupem o godzinie 11.00 i procesja do Kościoła św. Stanisława B. M. – czyli do Diecezjalnego Sanktuarium Św. Kingi. Będzie także możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
O godzinie 12.00 Uroczysta Koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego – Biskupa Kieleckiego.

2. Drugi Dzień Odpustu Św. Kingi będzie także uroczyście obchodzony 24.07 w niedzielę. Szczegółowe informacje znajdziemy na plakatach i stronach internetowych Parafii i Gminy Nowy Korczyn. Bardzo proszę o przygotowanie Kościoła św. Stanisława na Uroczystość. Dziękuję za wszelkie działania będące wyrazem miłości i czci, jaką Parafianie Nowego Korczyna od wieków darzą swoją Patronkę – Świętą Kingę.

3. Zwracam się z prośbą o przystrojenie kwiatami trasy procesji według tych odcinków, które były przydzielone poszczególnym miejscowościom i ulicom – proszę o pomoc sołtysów w przypomnieniu mieszkańcom o wykoszeniu trawy i położeniu bukietów polnych kwiatów bezpośrednio przed procesją na poboczach. Flagi będą rozstawiane w piątek – 22.07 o godzinie 15.00. Proszę również o usunięcie dekoracji w sobotę wieczorem, żeby dekoracje nie uległy zniszczeniu.

4. W tym tygodniu czcimy także:

  • W piątek – Św. Marii Magdaleny.
  • W sobotę – Święto Św. Brygidy Zakonnicy, Patronki Europy.