1. Ojciec Święty Franciszek i Stolica Apostolska odpowiedzieli na prośbę Pana Burmistrza Pawła Zagai i Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn o ustanowienie Świętej Kingi Patronką Nowego Korczyna. Tegoroczna Uroczystość na cześć Świętej Kingi przy udziale Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, przedstawicieli władz Państwowych i Samorządowych, kapłanów i pielgrzymów z Diecezji Kieleckiej oraz z Diecezji Tarnowskiej, Krakowskiej i innych zakątków Polski będzie miała w tym roku wyjątkowo podniosły charakter. Zapraszam na przygotowania.
W środę po Mszy świętej o godzinie 18.00 odbędzie się próba w ramach przygotowania liturgii na Uroczystość Świętej Kingi.
W czwartek na godzinę 10.00 zapraszam mieszkańców Przedmieścia i wszystkich mieszkańców parafii, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie świątyni do uroczystości na cześć naszej Patronki naszego Miasta – Świętej Kingi
– 24 lipca 2021 r.

Z góry dziękuję za wszelkie działania będące wyrazem miłości i czci, jaką Parafianie Nowego Korczyna od wieków darzą swoją Patronkę – Świętą Kingę.

2. Zwracam się z prośbą o przystrojenie kwiatami trasy procesji według tych odcinków, które były przydzielone poszczególnym miejscowościom i ulicom – proszę o pomoc sołtysów w przypomnieniu mieszkańcom o wykoszeniu trawy
i położeniu bukietów polnych kwiatów bezpośrednio przed procesją na poboczach. Flagi będą rozstawiane w piątek o godzinie 15.00. Proszę również o usunięcie dekoracji w sobotę wieczorem, żeby dekoracje nie uległy zniszczeniu.

3. W tym tygodniu czcimy:
W czwartek – Święto Św. Marii Magdaleny.
W piątek – Święto Św. Brygidy zakonnicy, Patronki Europy.
W sobotę – Uroczystość Odpustowa Św. Kingi Patronki Miasta
Nowy Korczyn.
Wszystkim Solenizantkom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Świętych Patronek.