1. Dziś odbywa się w naszej parafii „Dzień Seminaryjny”. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Naszą modlitwą i ofiarą, szczególnie w dniu dzisiejszym, wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, modląc się w intencji Seminarium i o nowe powołania do Służby Bożej w Kościele.

2. W tym tygodniu: 8 września przypada Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane tradycyjnie Świętem Matki Bożej Siewnej, jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przynoszą ziarno przeznaczone na tegoroczny zasiew. W naszej parafii poświęcenie ziarna z racji tego Święta odbędzie się 12 września, w przyszłą niedzielę, po każdej Mszy Świętej.

3. Zbliża się termin udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii – 21 września 2021 r. o godzinie 18.00, w Kościele św. Stanisława czyli w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi. Zapraszam kandydatów do sakramentu bierzmowania i ich rodziców w piątek 10 września, o godzinie 18.00, w sobotę 11 września o godzinie 10.30 do kościoła św. Stanisława i w przyszłą niedzielę 12 września o godzinie 10.00 do Kościoła pw. Świętej Trójcy. Po Mszy Świętej – spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.