Zapraszam wszystkich czcicieli św. Kingi do naszego Diecezjalnego Sanktuarium w Nowym Korczynie na czuwanie, które odbędzie się 5 marca 2019, we wtorek – w dniu urodzin św. Kingi. Początek czuwania o godzinie 17.00. Plan czuwania będzie podobny, jak w każdym miesiącu. O godzinie 19.00, będzie sprawowana koncelebrowana uroczysta Eucharystia, podczas której homilię wygłosi ks. profesor Ryszard Banach z Tarnowa. Naszą modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim.
Z wyrazami szacunku ks. Paweł Majewski – kustosz Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie.