We wtorek, w Oktawie Wielkanocy, 2 kwietnia 2024 r., w dniu 19-tej Rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II odbyło się po raz 88 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, modliliśmy się szczególnie w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców.

Nasze modlitwy były wzbogacone pięknym wykonaniem pieśni przez zespół muzyczny Duszpasterstwa Rodzin z Buska Zdroju. Podczas różańca, który prowadziła Pani Izabela Kowalczyk, od wielu lat zaangażowana w obronę życia dzieci nienarodzonych oraz Panie z Koła Różańcowego w Nowym Korczynie, powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie wszystkie nasze intencje, szczególnie Polskie rodziny i dzieci, które wkrótce mają się narodzić i ich matki. W dniu 2 kwietnia 2024 roku, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia i potrwa do Dnia Świętości Życia, który w tym roku przypada wyjątkowo 8 kwietnia.

25 marca Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, w obecnym roku przeniesione na 8 kwietnia, ze względu na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy. Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej, że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”, oraz: „Proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i w Dniu Świętości Życia wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, powierzając Matce Najświętszej intencje dzieci nienarodzonych i ich rodziców, przez wstawiennictwo św. Kingi, która zawsze wspierała matki oczekujące narodzin dziecka i troszczyła się o godne warunki życia dla nich. Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 49 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszam na kolejne czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 7 maja 2024 r.

ks. Paweł Majewski
Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

Zdjęcia Ligia Płonka