„Modlitwa Pielgrzyma I”
(Wzywasz mnie) 🎶

Święta Kingo wzywasz mnie    Em D9
przez wieki przemawiasz.        C D9
Święta Kingo wzywasz mnie    Em D9
do źródeł świętości.                   C B7

Swą modlitwą prowadź mnie
gdy zabraknie nadziei.
Swą modlitwą prowadź mnie
do prawdziwej światłości.

Święta Kingo naucz nas
wiary, nadziei i miłości.
Święta Kingo bądź zawsze z nami
gdy zabraknie nam sił.

Święta Kingo …             Em D C D9
dziękujemy.

****************

„Modlitwa Pielgrzyma II”
(Jak jutrzenka) 🎶

1) Jak jutrzenka nad Nowym Korczynem           D F#m Bm
Twoje imię przynosi sercom blask.                      Em A D A
Święta Kingo, niech światło mądrości                 D F#m Bm
i wierności owocuje w nas.                                    Em A D

Ref: Dziś prosimy Cię, wspieraj nas i chroń,           D Em
aby każdy dzień był radością Twą.                            A D
Wśród życiowych dróg przewodniczką bądź.        Bm G
Święta Kingo, prowadź nas przed Boży tron.         D Em A D

2) Chcemy światu nieść miłość i pokój               D F#m Bm
tak, jak tego nauczył nas Pan,                              Em A D A
i w cierpieniu, i w krzyżu dostrzegać                   D F#m Bm
godność dziecka Bożego daną nam.                    Em A D

******************

„Modlitwa Pielgrzyma III” 
(Urodziny Świętej Kingi) 🎶

1) Tyle wieków upłynęło od tamtej chwili                     D F#m Bm G
kiedy przyszła na świat Święta Kinga.                            D Bm Em A
w swoim życiu była wierna przykazaniu miłości      D F#m Bm G
i wskazała nam drogę do nieba.                                       D Bm Em A

Ref: Święta Kingo, dziękujemy, że jesteś,        G A F#m Bm
że nas otaczasz swoją miłością.                           Bm A D
Święta Kingo, niech Twoja modlitwa               G A F#m Bm
napełni serca radością.                                        Bm A Bm (D)

2) Święta Kingo, dziś prosimy, abyś nasze rodziny          D F#m Bm G
wspomagała w trudnościach i wspierała.                            D Bm Em A
Niechaj Twoja wytrwałość, którą w życiu wybrałaś          D F#m Bm G
będzie dla nas drogowskazem w zmaganiach.                    D Bm Em A

3) Święta Kingo, przyjmij także modlitwę za młodzież,         D F#m Bm G
by wzrastała w wierze i mądrości,                                               D Bm Em A
Niechaj w Tobie odnajduje pokój serca i miłość,                     D F#m Bm G
taką, która nigdy nie ustaje.                                                         D Bm Em A

******************

„Modlitwa Pielgrzyma IV ”
Pan mym pasterzem
(Ps. 23, 1.3) kanon 🎶

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.        Em D9
Wiedzie mnie swą drogą.

******************

Modlitwa Pielgrzyma V
(Wielki Piątek) 🎶

Ref: Święta Kingo, ofiarowałaś serce               Em
Święta Kingo, ofiarowałaś siebie                      Cmaj7
Święta Kingo, ofiarowałaś wszystko                Am
Największej Miłości.                                           C B7

1) Wpatrzona w krzyż Zbawiciela             Em D C Em
I w Jego miłość do końca                         G Am B7 E7
Zapragnęłaś pójść za Nim,                        Am7 D7 Gmaj7 Cmaj7
choć niełatwa była Jego droga.               Am B7 Em (E7)

2) Święta Kingo wstawiaj się za nami,          Em D C Em
byśmy chętnie otworzyli serca                  G Am B7 E7
i z Chrystusem wyruszyli w drogę,              Am7 D7 Gmaj7 Cmaj7
nie lękając się trosk i cierpienia.                Am B7 Em (E7)

3) Święta Kingo naucz nas mądrości,                Em D C Em
której źródłem jest krzyż Zbawiciela,                 G Am B7 E7
byśmy trwając w Jego miłości                        Am7 D7 Gmaj7 Cmaj7
przynosili owoce odkupienia.                          Am B7 Em (E7)

******************

Modlitwa Pielgrzyma VI
(Wielkanoc) 🎶

Ref: W świątyni nad rzeką Nidą            Em D Em
i w zamku w Nowym Korczynie          Em D G D
Święta Kingo przeżywałaś Wielkanoc.    Am G D Em
Zmartwychwstał Pan prawdziwie.        C D Em
Alleluja alleluja alleluja.                          Am Em D Em C D Em D (Em)

1) Chryste, który do nas przychodzisz      Em D Em
pod postacią białego chleba,                      Em D G
Niechaj wieść o Twym zmartwychwstaniu      Am D G Em
także dzisiaj w sercach rozbrzmiewa.              Am D Em

2) Chryste, który napełniasz nas mocą          Em D Em
i radością zmartwychwstania                          Em D G
naucz nas naśladować Świętą Kingę,              Am D G Em
idąc drogą naszego powołania.                        Am D Em

3) Zmartwychwstały zwycięzco śmierci        Em D Em
naucz nas wytrwałości,                                  Em D G
byśmy niosąc nasz krzyż z radością            Am D G Em
świadczyli o Twojej miłości.                          Am D Em

Ref 2: Zmartwychwstał Pan prawdziwie    Em D Em
i zesłał nam Ducha Świętego.                      Em D G D
Święta Kingo, dziś Ciebie prosimy            Am G D Em
oręduj za nami u Niego.                               C D Em

******************

Modlitwa Pielgrzyma VII
(Powołanie) 🎶

Ref: Święta Kingo, Ty jesteś naczyniem wybranym Em D
i narzędziem Ducha Świętego. C B7
Swą modlitwą wypraszaj sól ziemi, Em D
powołania według serca Bożego. C B7

1) Pójdźcie za Mną, powiedział Pan Em D
a uczynię was rybakami ludzi. C B7
Uczniowie zostawili wszystko Em D
i stali się solą ziemi. C B7

2) Spraw Panie, aby nie zabrakło
tych, którzy dadzą odpowiedź,
stając się solą ziemi
i światłem, które niesie radość.

3) Oto ja, poślij mnie.
Pragnę pójść za Twoim głosem
Pomóż mi wypełnić Twoją wolę,
idąc drogą, na którą mnie wzywasz.

o…            Em D C B7

******************

Modlitwa Pielgrzyma VIII 🎶
(Pielgrzymka)

Ref: Wyrusz z nami Święta Kingo, na wędrówkę,       Em Am
pośród łąk zielonych, pośród zbóż.                 D G B7
Wyrusz z nami Święta Kingo, na wędrówkę,        Em Am
na pielgrzymi szlak prosimy Cię.                      B7 Em

1) Wędrujemy codziennie już od świtu,           D Em
pielgrzymując z Maryją poprzez świat.            D G B7
Święta Kingo, Ty także czciłaś Matkę,              D Em
która zawsze otacza troską nas.                       D G B7

2) Niech Maryja, której dusza wielbi Pana.       D Em
oręduje za nami w każdy czas.                          D G B7
Święta Kingo, Twoje życie było pieśnią.          D Em
Chwalić Pana całym sercem naucz nas.           D G B7

3) Niech Maryja, która trwała przy swym Synu    D Em
i dla Świętej Kingi była źródłem łask.                D G B7
Dziś otoczy nas miłością na tej drodze,             D Em
którą co dzień podąża każdy z nas.                     D G B7

******************

Modlitwa Pielgrzyma IX
Moje owce (J 10, 27-28) 🎶

Ref: Moje owce słuchają mego głosu.     Em Am D Em
Moje owce idą za Mną.     Am D G Em
Ja im daję życie wieczne    Em Am D Em
W domu Ojca, w moim królestwie.     Cmaj7 D Em

1 Święta Kingo, Ty w ciszy trwasz przed Panem,     Em Cmaj7
zasłuchana w każde Jego słowo.     Am B7
Pomóż nam odkryć Jego obecność,
Wsłuchać się w Jego ciche wołanie.

2. Święta Kingo, chcemy Ci dziękować
za kościoły, miasta i klasztory,
w których został ślad Twojego serca,
wsłuchanego w cichy głos Pana.

3. Święta Kingo, w ciszy mego serca
tak jak Ty pragnę przyjąć Boże słowo,
Niech przemieni każdą chwilę mego życia,
aby było pieśnią na cześć Pana.

******************

Modlitwa Pielgrzyma X
Oddajcie cezarowi (Mk 12,17) 🎶

Ref: Oddaję Tobie moje serce, Em D
Oddaję Tobie moją duszę, Em D
Oddaję Tobie moje myśli. Em D
Jestem Twą świątynią, Panie. C D Em

1) To, co należy do cezara G D C G
niechaj skruszy czas. C D Em
To, co należy do Boga, C D G C
tak, jak Święta Kinga pragnę oddać Panu. Am B7

2) Ten, kto należy do cezara G D C G
oddala się od ludzi. C D Em
Ten, kto należy do Boga, C D G C
tak, jak Święta Kinga buduje Jego Kościół. Am B7

3) Ten, kto należy do cezara G D C G
zwiędnie jak polny kwiat. C D Em
Ten, kto należy do Boga, C D G C
tak, jak Święta Kinga rozkwitnie przed Panem. Am B7

 

******************

Modlitwa Pielgrzyma XI
Wielbi dusza moja Pana
(kanon) 🎶

Ooo D Em D A
Wielbi dusza moja Pana
ooo
I raduje się mój duch w moim Bogu

 

******************

 

Modlitwa Pielgrzyma XII
Nie opuszczaj mnie, Panie 🎶

Nie opuszczaj mnie Panie, mój Boże,   Em D Em Em
nie bądź daleko ode mnie    G D Em
ooo G D Am Em
ooo C D C-B7 Em

 

******************

 

Modlitwa Pielgrzyma XIII
Źródełko Świętej Kingi 🎶

C5 D Em

1. Przy twoim źródełku w lipcu pachną kwiaty Em D Am Em
I w twoim źródełku lśni krystaliczna woda. Em D C – D – G – E
To tutaj Święta Kingo lubiłaś odpoczywać, Am D G Cmaj7
wsłuchując się w głos Boga, Am B7
wpatrując się w czystość wody. Em – D – G – E
To tu Święta Kingo napełniałaś swoje serce Am D G Cmaj7
miłością, która nigdy nie przemija. Am B7 C5 D Em

C5 D Em

Ref: Święta Kingo uproś nam Boży pokój. E F#m G#m C#m
Naucz nas krzepić serca „Chlebem Życia”. E F#m G#m C#m
Pomóż nam wciąż odkrywać w sobie źródło A B G#m C#m
miłosierdzia, dobroci, przebaczenia. F#m B7 E (E7)

2. Przy twoim źródełku tęskniłaś za Panem, Em D Am Em
trwając na modlitwie w ciszy i w skupieniu, Em D C – D – G – E
z najczystszych źródeł czerpałaś swą mądrość, Am D G Cmaj7
pokornie służąc Am B7
dziełu Zbawiciela, Em – D – G – E
a On cię zapraszał do wspólnej wędrówki, Am D G Cmaj7
dźwigając krzyż i niosąc innym radość. Am B7 C5 D Em

C5 D Em

******************

Modlitwa Pielgrzyma XIV
Kwiaty Świętej Kingi 🎶

D Asus Bm F#m G G9 D

1) Przez czterdzieści lat, Święta Kingo, D A Bm G
mieszkałaś w Nowym Korczynie. D Bm Em A
Tak bardzo kochałaś kwiaty, D A Bm G
które chwalą swojego Stwórcę. D Bm Em A

Ref: Kwiaty w ogrodzie Świętej Kingi, D A Bm F#m
rosnąc ku niebu chwalą Trójcę Świętą. G D Em A
Kwiaty w ogrodzie Świętej Kingi, D A Bm F#m
swoją czystością niosą radość sercom. G D Em A4 D

2) Czterdzieści lat przez pustynię D A h G
wędrował naród wybrany, D Bm Em A
tak bardzo tęskniąc za ziemią D A Bm G
obiecaną, w której kwitną kwiaty. D h e A

3) Czterdzieści dni na pustyni D A Bm G
przebywał Chrystus, nasz Zbawca, D Bm Em A
by nas prowadzić do Ojca, D A Bm G
do domu, w którym kwitną kwiaty. D Bm Em A

4) Święta Kingo, w Twym sercu rozkwitły: D A Bm G
wiara, nadzieja i miłość. D Bm Em A
Pomóż nam odkryć w sercach Twój ogród D A Bm G
i wyruszyć przez życie z radością. D Bm Em A

D Asus Bm F#m G G9 D

******************

Modlitwa Pielgrzyma XV
(Eucharystia) 🎶

Dm Em Am

Ref: Panie nie jestem godzien, Am G Dm Am
abyś przyszedł do mnie, Dm F E
ale powiedz tylko słowo, Am G Dm Am
a będzie uzdrowiona dusza moja. Dm Em Am

1) Pan jest moim pasterzem Am D F Am
niczego mi nie braknie. F E
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

2) Święta Kingo, dla Ciebie Eucharystia Am D F Am
była Pamiątką ofiary, F E
Którą złożył nasz Pan na krzyżu,
zwyciężając grzech i śmierć.

3) Święta Kingo, dla Ciebie Eucharystia Am D F Am
była prawdziwym pokarmem, F E
który daje nam życie wieczne
i umacnia w codziennym trudzie.

4) Święta Kingo, dla Ciebie Eucharystia Am D F Am
była ucztą miłości, F E
która czyni nas otwartymi
na potrzeby i cierpienia sióstr i braci.

******************

Modlitwa Pielgrzyma XVI
(Kapliczka Świętej Kingi) 🎶

Ref: Święta Kingo z pienińskiej kapliczki Bm Em A Dmaj7
poprzez wieki doznajesz czci. G Em G-F# Bm
Święta Kingo z pienińskiej kapliczki Bm Em A Dmaj7
prowadź nas ku niebu szlakiem Twym. G Em G-F# h

1) Jakże pięknie stworzyłeś nasz Panie, D A Em Bm
szczyty gór i rozległe doliny. G D E7 A
Szum potoków i cichy szept wiatru G D Em Bm
opowiada o Twojej miłości. G D E7 F#

2) Jak wspaniały jest w górach wschód słońca, D A Em Bm
księżyc, gwiazdy świecące wśród nocy. G D E7 A
W Twojej ciszy rozbrzmiewa śpiew psalmów, G D Em Bm
wysławiamy Cię, Boże nasz Stwórco. G D E7 F#

3) Święta Kingo, Ty całe swe życie D A Em Bm
poświęciłaś naszej Polskiej ziemi. G D E7 A
Pomóż nam odkryć piękno w swym sercu, G D Em Bm
spiesząc drogą Bożego miłosierdzia. G D E7 F#

******************

Modlitwa Pielgrzyma XVII
Patronka Miasta 🎶

(Ps. 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17)

C D Em

Ref: Święta Kingo, Ty jesteś Patronką Em D Em
I nadzieją Nowego Korczyna Em D G B7
Niechaj Twoja modlitwa, Boża łaska i miłość G D Am Em
umacnia nas w życia godzinach. C B7
Niechaj Twoja modlitwa, Boża łaska i miłość G D Am Em
umacnia nas w życia godzinach. C D Em

1) Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, Am D Bm Em
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Am B7
Król pragnie twego piękna, Am Bm Em
On twoim Panem, Am Bm Em
oddaj Mu pokłon , Am Bm Em C D Em

2) Córa królewska wchodzi pełna chwały, , Am D Bm Em
w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej Am B7
Do Króla ją prowadzą, Am Bm Em
za nią przywodzą do ciebie, Am Bm Em
dziewice, jej druhny. Am Bm Em C D Em

3) Wiodą je z radością i w uniesieniu, , Am D Bm Em
wkraczają do królewskiego pałacu. Am B7
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, Am Bm Em
ustanowisz ich książętami, Am Bm Em
na całej ziemi. Am Bm Em C D Em

Alleluja, alleluja, alleluja. Em D C Bm7 Em

******************

Modlitwa Pielgrzyma XVIII
Pokój i dobro 🎶

Ref: Święta Kingo, uproś nam G A D Bm
Bożej mocy wielki skarb. G A D Bm
W sercach naszych niechaj zapanuje pokój, G A D Bm
miłość i radości dar. G A Bm

1) Błogosławimy Cię, Najwyższy Panie, D A Bm F#m
Stwórco pór roku i górskich szczytów. G Em G A
Tobie śpiewamy pieśń uwielbienia. D A Bm F#m
Zapalasz w sercach płomień miłości. G Em C A

2) Błogosławimy Cię, Książę Pokoju, D A Bm F#m
przychodzisz do nas, jak ranne zorze. G Em G A
Każde Twe słowo jest źródłem życia D A Bm F#m
i ukazuje miłości morze. G Em C A

3) Błogosławimy Cię, Pocieszycielu, D A Bm F#m
który swym światłem oświecasz serca. G Em G A
Prowadź nas drogą, którą wybrałeś D A Bm F#m
dla Świętej Kingi i dla nas wszystkich. G Em C A

******************

Sanktuarium XIX
(Dn 3, 57-88. 56) 🎶

REF: W Twoim Sanktuarium, Święta Kingo, D A G D
serce się raduje w Duchu Świętym. G D e A
W Twoim Sanktuarium, Święta Kingo, D A G D
chcemy razem z Tobą G D
składać Panu dzięki. G D

1. Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * D G D A
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. D G – D – A
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * D G D A
błogosławcie Pana niebiosa. D A D

2. Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * D G D A
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi. D G – D – A
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * D G D A
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie. D A D

3. Błogosławcie Pana, światło i ciemności, * D G D A
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury. D G – D – A
Niech ziemia błogosławi Pana, * D G D A
niech Go chwali i wywyższa na wieki. D A D

******************