„Modlitwa Pielgrzyma”

Święta Kingo wzywasz mnie    e D9
przez wieki przemawiasz.        C D9
Święta Kingo wzywasz mnie    e D9
do źródeł świętości.                   C H7

Swą modlitwą prowadź mnie
gdy zabraknie nadziei.
Swą modlitwą prowadź mnie
do prawdziwej światłości.

Święta Kingo naucz nas
wiary, nadziei i miłości.
Święta Kingo bądź zawsze z nami
gdy zabraknie nam sił.

Święta Kingo …             e D C D9
dziękujemy.

****************

„Modlitwa Pielgrzyma II”

1) Jak jutrzenka nad Nowym Korczynem           D fis h
Twoje imię przynosi sercom blask.                      e A D A
Święta Kingo niech światło mądrości                 D fis h
i wierności owocuje w nas.                                    e A D

Ref: Dziś prosimy Cię, wspieraj nas i chroń,           D e
aby każdy dzień był radością Twą.                            A D
Wśród życiowych dróg przewodniczką bądź.         h G
Święta Kingo, prowadź nas przed Boży tron.         D e A D

2) Chcemy światu nieść miłość i pokój               D fis h
tak, jak tego nauczył nas Pan,                               e A D A
i w cierpieniu, i w krzyżu dostrzegać                   D fis h
godność dziecka Bożego daną nam.                    e A D

******************

„Modlitwa Pielgrzyma III” 
(Urodziny św. Kingi)

1) Tyle wieków upłynęło od tamtej chwili                     D fis h G
kiedy przyszła na świat Święta Kinga.                            D h e A
w swoim życiu była wierna przykazaniu miłości      D fis h G
i wskazała nam drogę do nieba.                                       D h e A

Ref: Święta Kingo, dziękujemy, że jesteś,        G A fis h
że nas otaczasz swoją miłością.                           e A D
Święta Kingo, niech Twoja modlitwa               G A fis h
napełni serca radością.                                        e A h (D)

2) Święta Kingo, dziś prosimy, abyś nasze rodziny          D fis h G
wspomagała w trudnościach i wspierała.                            D h e A
Niechaj Twoja wytrwałość, którą w życiu wybrałaś          D fis h G
będzie dla nas drogowskazem w zmaganiach.                    D h e A

3) Święta Kingo, przyjmij także modlitwę za młodzież,          D fis h G
by wzrastała w wierze i mądrości,                                                D h e A
Niechaj w Tobie odnajduje pokój serca i miłość,                     D fis h G
taką, która nigdy nie ustaje.                                                         D h e A

******************

„Modlitwa Pielgrzyma IV ”
(Ps. 23, 1.3) kanon

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.        e D9
Wiedzie mnie swą drogą.

******************

Modlitwa Pielgrzyma V
(Wielki Piątek)

Ref: Święta Kingo, ofiarowałaś serce               e
Święta Kingo, ofiarowałaś siebie                      C
Święta Kingo, ofiarowałaś wszystko                a
Największej Miłości.                                           C H7

1) Wpatrzona w krzyż Zbawiciela             e D C e
I w Jego miłość do końca                         G a H7 E7
Zapragnęłaś pójść za Nim,                        a7 D7 G7+ C7+
choć niełatwa była Jego droga.                a H7 e (E7) Ce

2) Święta Kingo wstawiaj się za nami,           e D C e
byśmy chętnie otworzyli serca                  G a H7 E7
i z Chrystusem wyruszyli w drogę,              a7 D7 G7+ C7+
nie lękając się trosk i cierpienia.                  a H7 e (E7) Ce

3) Święta Kingo naucz nas mądrości,                e D C e
której źródłem jest krzyż Zbawiciela,                 G a H7 E7
byśmy trwając w Jego miłości                         a7 D7 G7+ C7+
przynosili owoce odkupienia.                           a H7 e (E7) Ce

******************

Modlitwa Pielgrzyma VI
(Wielkanoc)

Ref: W świątyni nad rzeką Nidą            e D e
i w zamku w Nowym Korczynie            e D G D
Św. Kingo przeżywałaś Wielkanoc.      a G D e
Zmartwychwstał Pan prawdziwie.        C D e
Alleluja alleluja alleluja.                          a e D e C D e D (e)
1) Chryste, który do nas przychodzisz      e D e
pod postacią białego chleba,                       e D G
Niechaj wieść o Twym zmartwychwstaniu       a D G e
także dzisiaj w sercach rozbrzmiewa.              a D e
2) Chryste, który napełniasz nas mocą           e D e
i radością zmartwychwstania                           e D G
naucz nas naśladować Świętą Kingę,              a D G e
idąc drogą naszego powołania.                        a D e
3) Zmartwychwstały zwycięzco śmierci         e D e
naucz nas wytrwałości,                                   e D G
byśmy niosąc nasz krzyż z radością             a D G e
świadczyli o Twojej miłości.                           a D e
Ref 2: Zmartwychwstał Pan prawdziwie     e D e
i zesłał nam Ducha Świętego.                       e D G D
Święta Kingo, dziś Ciebie prosimy             a G D e
oręduj za nami u Niego.                               C D e

******************

Modlitwa Pielgrzyma VII
(Powołanie)

Ref: Święta Kingo, Ty jesteś naczyniem wybranym e D
i narzędziem Ducha Świętego. C H7
Swą modlitwą wypraszaj sól ziemi, e D
powołania według serca Bożego. C H7

1) Pójdźcie za mną, powiedział Pan e D
a uczynię was rybakami ludzi. C H7
Uczniowie zostawili wszystko e D
i stali się solą ziemi. C H7

2) Spraw Panie, aby nie zabrakło
tych, którzy dadzą odpowiedź,
stając się solą ziemi
i światłem, które niesie radość.

3) Oto ja, poślij mnie.
Pragnę pójść za Twoim głosem
Pomóż mi wypełnić Twoją wolę,
idąc drogą, na którą mnie wzywasz.

o…            e D C H7

******************

Modlitwa Pielgrzyma VIII
(Pielgrzymka)

Ref: Wyrusz z nami św. Kingo na wędrówkę       e a
pośród łąk zielonych, pośród zbóż.                 D G H7
Wyrusz z nami św. Kingo na wędrówkę          e a
na pielgrzymi szlak prosimy Cię.                      H7 e

1) Wędrujemy codziennie już od świtu,           D e
pielgrzymując z Maryją poprzez świat.            D G H7
Święta Kingo Ty także czciłaś Matkę,              D e
która zawsze otacza troską nas.                       D G H7

2) Niech Maryja, której dusza wielbi Pana.       D e
oręduje za nami w każdy czas.                          D G H7
Święta Kingo, Twoje życie było pieśnią.          D e
Chwalić Pana całym sercem naucz nas.           D G H7

3) Niech Maryja, która trwała przy swym Synu    D e
i dla Świętej Kingi była źródłem łask.                D G H7
Dziś otoczy nas miłością na tej drodze,             D e
którą co dzień podąża każdy z nas.                     D G H7

******************