O Sanktuarium Św. Kingi2018-11-26T11:11:36+02:00

Czuwania ku czci św. Kingi w Sanktuarium w Nowym Korczynie

We wtorek 4 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00 rozpocznie się czuwanie ku czci św. Kingi w naszym Diecezjalnym Sanktuarium. O godzinie 17.00 wysłuchamy referatu Stanisława Osowskiego na temat sejmiku generalnego małopolskiego, który obradował w XV wieku w naszym sanktuarium. Referat jest związany z rocznicą 550-lecia parlamentaryzmu polskiego. W czuwaniu będą  uczestniczyć kapłani a wśród nich ks. prof Ryszard Banach, ks. prof. Krzysztof Kamieński z Tarnowa, który wygłosi homilię podczas koncelebrowanej uroczystej Eucharystii, oraz ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 19.00. Plan czuwania będzie tradycyjnie taki jak w każdym miesiącu. Serdecznie zapraszamy wszystkich Kapłanów, Pielgrzymów, Parafian, Gości, Osoby Starsze, Młodzież i Dzieci. Czuwania w sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca od września do czerwca (termin może być zmieniony, jeśli w tym dniu przypada święto kościelne lub państwowe). Nabożeństwa przebiegają według następującego planu: I część: godz. 17.00 • Powitanie czcicieli św. Kingi przez Kustosza sanktuarium. • Ucałowanie relikwii św. Kingi. • Referaty, inscenizacje, montaże słowno – muzyczne, nawiązujące do wydarzeń roku liturgicznego, świąt kościelnych i państwowych ( ta część zmienia się co miesiąc). • Odczytanie fragmentu życiorysu św. Kingi. • Poświęcenie soli i wody. Sól zabierają wierni do domów II część:

Relacje archiwalne

Nowy Korczyn jest miejscowością, która od wieków związana jest z osobą św. Kingi. Można odnaleźć tu wiele miejsc przypominających Świętą Patronkę. Jednym z nich jest kościół p.w. Św. Stanisława bpa i m., który powstał z inicjatywy św. Kingi. Jest to pierwsza świątynia, która została oddana pod opiekę św. Stanisława tuż po jego śmierci męczeńskiej. Kult jakim od wieków darzona jest św. Kinga w regionie pozwolił na utworzenie w tym miejscu sanktuarium ku Jej czci. Dn. 16 grudnia 2015 r. ukazał się dekret biskupa Jana Piotrowskiego ordynariusza diecezji kieleckiej o ustanowieniu kościoła p.w. Św. Stanisława bpa i m. w Nowym Korczynie Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi. Zauważyć należy iż już w lipcu 2015 r. odbyła się I pielgrzymka do relikwii św. Kingi w Nowym Korczynie, a od września rozpoczęły się comiesięczne czuwania modlitewne ku czci Świętej, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W organizację czuwań włączają się różne grupy i stowarzyszenia oraz parafianie. Zarówno pielgrzymki jak i czuwania przebiegają według przyjętych schematów. W lipcu pielgrzymi przybywający do Nowego Korczyna w godzinach porannych mają czas, by pod okiem przewodników ( zarówno dorosłych jak i młodzieży gimnazjalnej) zwiedzić zabytki nadnidziańskiej miejscowości. Kolejne elementy uroczystości pielgrzymkowej to: • Spotkanie przy źródełku św. Kingi