Czuwania w Sanktuarium2018-12-26T08:16:37+01:00

Sprawozdanie z V Diecezjalnej Pielgrzymki do Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie – Kingonalia 2019.

Po raz piąty mieszkańcy Nowego Korczyna i licznie przybyli pielgrzymi wspólnie przeżyli kolejną pielgrzymkę do sanktuarium św. Kingi. Już od wczesnych godzin rannych goście witani byli przy kościele p.w. św. Stanisława Bpa i M. przez przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Następnie pod opieką przewodników chętni zwiedzali zabytki Nowego Korczyna.

V Pielgrzymka do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi i Odpust – Kingonalia 2019 – 20.07.2019 r. – podziękowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia odpustu św. Kingi i pielgrzymki do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. Dziękujemy Ks. Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, który ustanowił Sanktuarium w Nowym Korczynie i objął patronat nad uroczystością. Dziękujemy ks. Biskupowi Andrzejowi Kalecie za przewodniczenie Uroczystości i Eucharystię w

XL Czuwanie ku czci św. Kingi w Nowym Korczynie 4 czerwca 2019 r.

Już po raz czterdziesty czciciele św. Kingi przybyli do Nowego Korczyna. Zebranych przywitał kustosz sanktuarium Ks. Paweł Majewski. Po oddaniu czci relikwiom Świętej Księżnej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie zaprezentowali rozważania i wiersze ukazujące piękno kapłańskiego powołania. Teksty przeplatane były pieśniami ku czci św. Kingi. Ks. Proboszcz

Czuwanie przed uroczystością św. Stanisława biskupa męczennika, głównego Patrona Polski i Diecezji Kieleckiej.

Trzydzieste dziewiąte czuwanie ku czci św. Kingi, które odbyło się 7 maja 2019 r. rozpoczęło się ucałowaniem relikwii Świętej. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przybliżyli wiernym życiorys świętej Kingi, i św. Stanisława biskupa, męczennika w przeddzień jego uroczystości. Teksty przygotowała p. Ligia Płonka. Adorację Najświętszego Sakramentu poprzedziło poświęcenie soli,